Illetékmentessé vált a testvérek közötti ajándékozás és öröklés

Az Illetéktörvény alapján illetékmentességet élveztek eddig az egyenesági rokonok (szülő és gyermek) és házastársak (özvegy, házastárs) egymás közötti öröklés és ajándékozás tekintetében. Ám 2020. július 08- tól a családok vagyontervezését és vagyonkezelését segítő változás lép hatályba az illetékek területén.

Illetékmentessé válik a testvérek közötti ajándékozás és öröklés.

Az új szabály szerint a testvérek egymás között illeték fizetési kötelezettség nélkül örökölhetnek és ajándékozhatnak. Amennyiben a vagyonszerzési iratokból egyértelműen kiderül a testvéri kapcsolat, úgy az illetékmentességet nem kell kérelmezni, azt a NAV hivatalból biztosítja.

Amennyiben az ajándékozott vagyon ingatlan a földhivatalhoz benyújtandó B400-as adatlapon van lehetőség a mentesség jelölésére.

Kik számítanak testvérnek?

Az új szabály a vér szerinti, a féltestvéri és az örökbefogadáson alapuló testvéri kapcsolatokat is elfogadja. Fontos kitétel azonban, hogy a testvéreknek legalább egyik szülője vagy egyik örökbefogadója azonos legyen.

Mikortól élhetünk ezzel a lehetőséggel?

A szabályozás 2020. július 08-án lépett hatályba, így az ezt követően történő ajándékozásokra, öröklésekre vonatkozik a kedvezmény, továbbá azon folyamatban levő ügyekre is, amelyek kapcsán a fenti időpontban még nem született végleges, vagyis jogerős döntés.

Az illetéktörvény kiegészülése lehetővé teszi továbbá a testvérek által vezetett cégek tekintetében a vagyonmozgatások egyszerűsítését, az eddigi szükségszerűen közbeiktatott lépések kihagyását.

További könnyítést jelent a kiegészítés a testvértől szerzett vagyon tekintetében, hogy az adminisztratív kötelezettségek is felszámolásra kerülnek, tehát a továbbiakban a vagyont szerző testvért nem terheli bejelentési kötelezettség az adóhatóság felé.

Milyen értékhatára van az illetékmentes vagyonszerzésnek?

Értékhatártól függetlenül él az illetékfizetés kötelezettsége alóli mentesség. Itt fontos azonban megjegyezni, hogy a visszterhes ügyekre nem vonatkozik a kedvezmény, kizárólag ajándékozás és öröklés esetén vehető igénybe.