Monthly Archives: szeptember 2018

Ingatlan adásvétel adó- és illetékvonzata

Lakóingatlan adásvétele során felmerülő illeték- és adófizetési kötelezettségekről, költségekről (magánszemélyek esetén) I. Vevői oldalon megjelenő kiadások: I./1. visszterhes vagyonátruházási illeték  Ingatlan adásvételi szerződést követően a Vevő visszterhes vagyonátruházási illetéket köteles fizetni. Az Illetéktörvény 19. §-a határozza meg a fizetendő illeték általános mértékét, ami: 4% „19. § (1) A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke – ha a törvény másként nem rendelkezik – a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%” Példa: Egy 10.000.000,- Ft vételárú ingatlan esetén az illeték összege 400.000,- Ft. Résztulajdon esetében, értelem szerűen a résztulajdon értéke az illeték alapja. I./1/2. Cserét pótló vétel: A cserét pótló vétel alapján